Borçlanma Türü

Aidat karşılığı Borç verme: Ortaklıkta Asgari 6 (Altı) ayını fiilen aidat ödeyerek dolduran her ortak Sandıkta maksimum birikmiş tutarları kadar kullanabilecekleri borçlanma türüdür.

Borçlanma Limiti

Maksimum, Sandıkta toplam Birikmiş Aidat tutarı kadardır.

Borçlanma Vadesi

Minimum 6 Ay – Maksimum 36 Ay

Borçlanma Oranı

Borç Verme faiz oranlarını, faiz uygulama esaslarını günün ekonomik koşullarına, Sandığın aktüeryasına ve mali durumuna göre belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

Borçlanma İçin Yararlanma Koşulları

•Ortaklıkta fiilen 6 ayı dolan her ortak kullanabilir.
•Aidat karşılığı Borcu olan ortak, borcunu ve faizini defaten ödediği takdirde yeniden borç alabilir.
•Aidat Karşılığı Borcu olan ortak tercihine göre; Limiti dâhilinde mevcut borcu mahsup edilerek veya yine Limiti dâhilinde İkinci bir Aidat Karşılığı Borç alma şeklinde de kullanabilir.
•Aidat karşılığı borç alan ortak, aynı anda ihtiyaç için borç alamaz.
•Aidat karşılığı borçlanma ile mevcut aidat karşılığı borçlanma mahsup edilebilir.
• Aidat borçlanması yapıldığı tarihten itibaren, 6 (altı) taksit ödeme ve 6 (altı) maaş kesinti dönemi geçtikten sonra borç toplamından %25 oranında ödemenin gerçekleştirilmiş olması durumunda yeni bir borçlanma yapılabilir.

Borç Verme Koşulları

Aidat Karşılığı Borç için;
Kefil şartı aranmamaktadır.
Usulüne uygun düzenlenmiş borçlanma senedinin posta yolu veya elden Sandığa ulaştırılması gerekmektedir.

Son aya ait onaylı maaş bordrosu
Güncel tarihli,onaylı görev belgesi

Borçlanma Senedinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Aidat Karşılığı Borçlanma senedinde;
•Borçlunun; imza, Kurum bilgileri ve Telefon numarası.
•Daire Amiri; Adı, Soyadı, rütbe, İmza ve Mührün mevcut olması.
•Borç Türü ve Vade sayısı.

Not: 
1-
Senedinizi hazırlarken yukarıda belirtilen hususlara dikkat etmeniz işlemlerinizin daha kısa sürede yapılmasını sağlayacaktır.
2- Aidat karşılığı Borç için Kefil şartı aranmamakla birlikte Sandığımıza bizzat başvuru yapan ortaklarımız için Daire Amiri onayı şartı da aranmamaktadır.

Borçlanma Senedi için tıklayınız.