Ortaklık Taahhütnamesi KATILIMCI ORTAKLIĞI GEÇİŞ TALİMATI
Sandık ortaklık tipinin katılım ortaklık tipine geçiş için ulaştırılması gereken matbu belge.
Ortaklık Taahhütnamesi STANDART ORTAKLIK GEÇİŞ TALİMATI
Sandık ortaklık tipinin standart ortaklık tipine geçiş için ulaştırılması gereken matbu belge.
Ortaklık Taahhütnamesi ORTAKLIK TAAHÜTNAMESİ
Sandık ortaklığını başlatan, eksiksiz doldurulması ve kimlik fotokopisi ile beraber sandığa ulaştırılması gereken matbu belge.
Temettü Dilekçesi TEMETTÜ DİLEKÇESİ
Sandıktan ilişiği kesilen ortakların,ayrılmış oldukları yıla ait birikmiş tutar üzerinden hesaplanan ve ödeme yapılabilmesi için gereken matbu belge.
Taksit Öteleme TAKSİT ÖTELEME TALİMATI
İlan edilen koşullara uyması halinde tercih edilen krediye ait taksitlerin 1-3 aya kadar ertelenmesini sağlayan matbu belge.
Emekli Dilekçe Örneği EMEKLİLİK DİLEKÇESİ
Hakedilen emeklililk yardım tutarının ödenebilmesi için sandığa gönderilmesi gereken matbu belge.
Borç Senedi BORÇ SENEDİ
Borç verme işlemlerinin başlatılabilmesi için ıslak imzalı ve D.A. onaylı şekilde sandığa ulaştırılması gereken matbu belge.
Üyelikten Ayrılma ÜYELİKTEN AYRILMA DİLEKÇESİ
Sandık ortaklığının sonlandırılmasının talebi halinde gönderilmesi gereken matbu belge.
Üyelikten Ayrılma ORTAKLIK DONDURMA DİLEKÇESİ
Askerlik, yurtdışı görev ve ücretsiz izin gibi nedenlerle ortaklık dondurma işlemleri için matbu belge.
Evraklar ORTAKLIK DEVAMI DİLEKÇESİ
Askerlik, yurtdışı görev ve ücretsiz izin gibi nedenlerle ortaklığın devamı işlemleri için matbu belge.

 

Polis Bakım ve Yardım Sandığı
Genel Müdürlüğü

Askerlik, yurtdışı görev ve ücretsiz izin gibi nedenlerle ortaklık dondurma işlemleri için matbu belge.