Borç Türü

İhtiyaç İçin Borç Verme: Ortakların güncel ihtiyaçlarını karşılamak üzere verilen borç türüdür.

Borçlanma Limiti

İhtiyaç İçin Borç verme limitleri, Ortaklık süresine göre belirlenmektedir.
06 ay - 3 yıl arası : 5.000,00 -TL
3 yıl - 5 yıl arası : 7.500,00 - TL
5 yıl - 10 yıl arası : 10.000,00- TL
10 yıl ve üzeri : 15.000,00- TL

Borçlanma Vadesi

Minimum 6 Ay – Maksimum 48 Ay

Borçlanma Oranı

Borç Verme faiz oranlarını, faiz uygulama esaslarını günün ekonomik koşullarına, Sandığın aktüeryasına ve mali durumuna göre belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

Borçlanma İçin Yararlanma Koşulları

- Ortaklıkta ilk aidatı ödenmiş tüm ortaklar İhtiyaç için borçtan yararlanabilir.
- İhtiyaç İçin Borcu olan Ortak, borcunu ve faizini defaten ödediği takdirde yeniden borçlanabilir.
- İhtiyaç İçin Borcu olan ortak tercihine göre; Limiti dâhilinde mevcut borcu mahsup edilerek veya yine Limiti dâhilinde İkinci bir İhtiyaç için Borç alma şeklinde de kullanabilir.
- İhtiyaç için borcu olan ortak, aynı anda Aidat karşılığı borç alamaz.
- İhtiyaç borçlanması yapıldığı tarihten itibaren, 6 (altı) taksit ödeme ve 6 (altı) maaş kesinti dönemi geçtikten sonra borç toplamından %25 oranında ödemenin gerçekleştirilmiş olması durumunda yeni bir borçlanma yapılabilir.
- Son aya ait onaylı maaş bordrosu

Borçlanma İçin Başvuru Koşulları

Ortağın tercihine göre;
Kefilli veya Kefilsiz olarak düzenlenmiş Usulüne uygun Borçlanma Senedinin posta yolu ile veya elden ulaştırılması gerekmektedir.

Borçlanma Senedinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

• Borçlunun; İmza, Kurum bilgileri ve Telefon numarası.
• Daire Amiri; Adı, Soyadı, Rütbe, İmza ve Mührün mevcut olması.
• Borç Türü ve Vade sayısı.
• Kefilli borç taleplerinde; Kefilin Sandık ortağı olması, kefil bilgileri ve imzası.

• Kefil evli ise; Eşinin Adı, Soyadı, Eşinin müteselsil kefaletine onay vermesi, Telefon numarası ve İmzası

• Kefil bekâr ise; eş bilgileri boş bırakılacaktır.

Not:

1- Kefilsiz borç senetlerinde farklı borç verme oranı uygulanacaktır.


2-
Senedinizi hazırlar iken yukarıda belirtilen hususlara dikkat etmeniz işlemlerinizin daha kısa sürede yapılmasını sağlayacaktır.

3- Kefilin sorumlu olacağı asıl borç miktarı ve akdi faizi ile birlikte azami borç miktarının rakamla ve yazıyla doldurulması gerekmektedir.
Örnek:

Asıl borç: 15000,00TL
Akdi faiz toplamı: 2450,00TL ise

17450,00TL(OnyedibindörtyüzelliTL) olarak yazılması gerekmektedir.Borçlanma Senedi için tıklayınız.